NPT logo

Clwb Golff Celtic Minor

Cwm Tawe

Lleolir Clwb Golff Celtic Minor, a gafodd ei sefydlu yn Chwefror 2015, yn ardal Bannau Brycheiniog gyda golygfeydd anhygoel dros Gwm Tawe. Mae’n cynnig prawf gwirioneddol i’r golffwyr gorau ond yn cymryd dechreuwyr i ystyriaeth hefyd. Mae’r cwrs, sy’n dolennu ar hyd ochr y dyffryn, yn codi ac yn disgyn i ddatgelu golygfeydd anhygoel dros y tir digyffwrdd bron ar y cwrs golff ac o’i gwmpas.