Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

Cwm Afan

Lleolir Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg ym mhen uchaf Cwm Afan, Parc Coedwig Afan. Y ganolfan hon yw man cychwyn llwybrau beicio mynydd Blade, Whites Level a W2, a hefyd lôn feicio’r Rheilffordd (llwybr Sustrans 887).

Mae’r ganolfan yn gartref i Gaffi Cwtsh Corrwg, menter deuluol boblogaidd sy’n cynnig bwyd o safon ac sy’n cynnal digwyddiadau rheolaidd ac adloniant gyda’r hwyr.

Mae siop feiciau Afan A Blast yn cynnig llogi beiciau, trwsio beiciau ac yn gwerthu dillad awyr agored, sy’n berffaith ar gyfer paratoi i fwynhau llwybrau Afan.

Mae toiledau cyhoeddus, cawodydd, cyfleusterau golchi beicio a lle parcio ar gael ar y safle (codir tâl).

Mae Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg hefyd yn cynnwys gwersyllfa addas i bebyll, carafanau a chartrefi modur, gyda dolenni trydan ar gael.

Mae pysgodfa gyda chyflenwad da o bysgota bras a brithyll ar y safle, sy’n rhan o dirwedd hardd Parc Coedwig Afan.