Rhaeadr Melincwrt

Bro Nedd

Mae Rhaeadr Melincwrt yn agos at bentref Resolfen yng Nghwm Nedd. Mae’r rhaeadr drawiadol hon yn 80tr o uchder, ac yn creu cryn argraff, a hynny heb orfod cerdded ond taith fer, wastad (er braidd yn fwdlyd).

 

Gallwch barcio yr ochr arall i’r hewl o’r fynedfa i daith gerdded y rhaeadr. Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas, gan fod y llwybr yn gallu bod yn llithrig mewn mannau.

 

Sylwer oherwydd y perygl sylweddol o ganlyniad i lifoedd dŵr anrhagweladwy, ni ddylai ymwelwyr fynd i mewn i’r dŵr yng Ngwlad y Sgydau oni bai eu bod yn rhan o grŵp gweithgareddau wedi’i drefnu yng nghwmni hyfforddwyr cymwys.