Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Castell-nedd

LLEOLIAD:

Mae’r rhaeadr bictwresg yng nghanol y safle hwn, a fu gynt yn waith tunplat, a harneisiwyd pŵer dŵr yno ers 1584. Mae’r olwyn ddŵr yn dal i gynhyrchu digon o drydan i ddarparu pŵer ar gyfer y safle. Mae copr, tecstiliau a grawn i gyd wedi cael eu prosesu yma, ond y dechnoleg newydd chwyldroadol a ddatblygwyd yma ar gyfer gweithgynhyrchu tunplat a roddodd Aberdulais yn bendant ar y map. Efallai ei fod yn lle llonydd nawr, ond yn ei anterth, buasai’n llawn gwres aruthrol, llwch, sŵn a baw.

 

* Please note this attraction is not currently open to the public, apologies for any inconvenience this causes *