Mynachlog Nedd

Castell-nedd

Sefydlwyd Mynachlog Nedd gan y marchog Syr Richard de Grenville yn 1130, ac erbyn y 13eg ganrif, roedd yn un o abatai cyfoethocaf Cymru. Ond ni ddihangodd rhag y Chwyldro Diwydiannol; erbyn y 1730au roedd yr abaty wedi dod yn waith smeltio copr gyda ffwrneisi, gweithdai a llety i’r gweithwyr. Cliriwyd y gweddillion diwydiannol yn gynnar yn yr 20fed ganrif ac mae’r adfeilion yn dal i gael eu hystyried yn rhai o’r gweddillion mynachaidd mwyaf trawiadol yn Ne-ddwyrain Cymru.