Canol Tref Castell-nedd

LLEOLIAD:

Mae Castell-nedd yn dref farchnad hanesyddol, ac yn ganolbwynt ar gyfer y pum cwm o’i hamgylch. Pan gyrhaeddwch, y peth cyntaf welwch chi fydd tŵr cloc Eglwys Dewi Sant. Yn yr eglwys hon, prif dirnod ein tref, y meistrolodd Katherine Jenkins, y seren fydenwog, ei llais canu yn y côr.

Drws nesaf i’r eglwys mae Gerddi Victoria, ardal urddasol sy’n cyfuno stondin band o’r 19eg ganrif a chylch o feini hir a godwyd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1918.

Mae gan y dref amrywiaeth o siopau, caffis a thafarndai i’w cynnig, yn ogystal â mynediad at Gamlas Nedd, sy’n rhedeg trwy’r dref farchnad.

Fyddai ymweliad â Chastell-nedd ddim yn gyflawn heb brofi’r farchnad dan do, sy’n gwerthu cynnyrch ffres a nwyddau traddodiadol. Mae hefyd yn lle perffaith i fachu baguette cig oen Cymru cynnes.

Os ydych chi’n ymweld ar ddydd Sadwrn, gallech chi fod yn ddigon ffodus i wylio Crysau Duon Cymru. Ffurfiwyd Clwb Rygbi Castell-nedd yn 1871, a dyma’r clwb rygbi hynaf yng Nghymru.