NPT logo

Camlas Tawe

Cwm Tawe

Adeiladwyd Camlas Tawe, sy’n 16-milltir o hyd, rhwng 1794 ac 1798 er mwyn cludo glo. Roedd yn cysylltu pen Cwm Tawe â Dociau Abertawe yng nghanol dinas Abertawe. Yn ystod y cyfnod o 1830 i 1840 datblygwyd trefi o gwmpas y gamlas megis Pontardawe, Ynysmeudwy ac Ystalyfera. Daliodd y gamlas i fod yn brysur iawn tan yn gynnar yn yr 20fed ganrif, gyda 400,000 tunnell o lo’n cael eu cludo i Abertawe yn 1888 yn unig. Cludwyd y cargo masnachol olaf ar y gamlas yn 1931, pan aed â glo o Glydach i Abertawe.

 

Heddiw, mae adran bum milltir o’r gamlas rhwng Clydach a Phontardawe yn rhan o Lwybr 43 ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sy’n golygu ei fod yn lle perffaith ar gyfer teithiau beicio i’r teulu. Mae hefyd yn hafan i fywyd gwyllt ac yn lle delfrydol i fynd am dro braf ar hyd y llwybr halio, gyda golygfeydd gwych ar draws Cwm Tawe.