The Welsh House

Castell-Nedd

Bwyty a bar rhanbarthol annibynnol yw’r Welsh House sy’n anelu at ddewis y cynnyrch gorau posibl o Gymru. Ar y fwydlen fe welwch brydau blasus, ffres wedi’u cynhyrchu’n lleol i’w mwynhau o fewn amgylchedd cysurus ac ymlaciol.

Mae’r fwydlen wedi’i hysbrydoli gan brydau Cymreig traddodiadol sy’n defnyddio cynhwysion Cymreig gwych.