NPT logo

Chwaraeon Dŵr

Does dim prinder dŵr yng Nghastell-nedd Port Talbot – afonydd, camlesi, cronfeydd a thonnau, felly’n ddigon naturiol mae digon o ffyrdd o fwynhau bod arno ac ynddo.

 

Yn glyd rhwng canolfannau syrffio amlwg Porthcawl a Gŵyr, gydag ardal syrffio ddynodedig ym mhen dwyreiniol y traeth, mae Aberafan yn cynnig tonnau difyr i ddechreuwyr a syrffwyr lefel ganolradd, neu pan fydd y llanw’n codi’n uwch, profiad mwy serth a grymus i’r rhai mwy profiadol.

 

Crewyd cronfa ddŵr Eglwys Nunydd, sy’n filltir o hyd, i gyflenwi dŵr i’r gwaith dur gerllaw, ond mae’r dyfroedd yno’n amgylchedd diogel ar gyfer hwylio a hwylfyrddio. Gall unrhyw un ymuno â Chlwb Hwylio Tata Steel Sailing Club – nid dim ond gweithwyr dur – ac mae’n cynnal cyrsiau hyfforddi ar bob lefel, ar hyd y flwyddyn.

 

Syrffio

Surf More South Wales                               www.surfmoresouthwales.co.uk

Surf School Wales                                       www.surfschoolwales.co.uk

 

Hwylio/Hwylfyrddio

Tata Steel Sailing Club                                www.tatasteelsailing.org.uk