Llwybrau Beicio a Beicio Mynydd

Gall pandemig presennol COVID-19 olygu na fydd rhai atyniadau, digwyddiadau a busnesau lleol yn gweithredu fel yr hysbysebwyd. Cofiwch flaengynllunio. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r mannau rydych chi’n bwriadu ymweld â nhw cyn teithio i’n cyrchfannau.

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel drwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth fwynhau’r arlwy yn Ardal Ddramatig Calon Cymru.

Gall pandemig presennol COVID-19 olygu na fydd rhai atyniadau, digwyddiadau a busnesau lleol yn gweithredu fel yr hysbysebwyd. Cofiwch flaengynllunio. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r mannau rydych chi’n bwriadu ymweld â nhw cyn teithio i’n cyrchfannau.

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel drwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth fwynhau’r arlwy yn Ardal Ddramatig Calon Cymru.

Mae Parc Coedwig Afan yn adnabyddus fel un o’r cyrchfannau beicio mynydd mwyaf cyffrous yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r 6 llwybr di-dor gwych y mae eu hyd yn amrywio o 7km i fwy na 40km a pharc beicio gradd eithafol yn golygu bod gan ardal Afan fwy o lwybrau pob-tywydd trac sengl na’r un ganolfan beicio mynydd arall yng Nghymru.

 

O ran anhawster, mae’r llwybrau yn dechrau â llwybr glas/cymedrol Blue Scar, sy’n wych ar gyfer gwella sgiliau a meithrin hyder. Mae’r llwybrau coch/anodd Penhydd, y Wal, White’s Level a Blade yn gofyn am fwy o egni, hyder a sgiliau technegol. Ac mae gan lwybr du/caled W2, sy’n cysylltu llwybrau y Wal a White’s Level, rai o’r disgyniadau a rhannau trac sengl mwyaf heriol yn y Deyrnas Unedig.

 

Mae’r llwybr gwyrdd/rhwydd Rookie a llecyn hwyl a sgiliau ar gael hefyd i feicwyr mynydd sy’n ddechreuwyr llwyr.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Search