Llwybr Beicio Cenedlaethol 887

Bydd Llwybr Beicio Cenedlaethol 887 yn mynd â chi o’r cwm i’r arfordir gan gysylltu Traeth Aberafan â Glyncorrwg a Blaengwynfi yng ngogledd y cwm trwy Barc Coedwig Afan! Ymunwch â’r llwybr beicio ar Lan Môr Aberafan, Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg. Dilynwch yr arwyddion llwybr beicio cenedlaethol glas.

 

Pellter: 13 milltir (taith un ffordd o Draeth Aberafan i Flaengwynfi)

Amser Reidio: 3-4 awr

Dringfa: Graddiant graddol

Gradd: Ffordd Goedwig neu lwybr tebyg

 

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr beicio edrychwch ar Wefan CBS Castell-nedd Port Talbot.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio