White’s Level

Y llwybr 15.2km hwn yw’r llwybr mwyaf technegol yn y parc ac mae’n cynnwys dringfeydd nadreddog, rhannau cyfyng trwy’r coed a llethrau creigiog ar y disgyniad olaf (‘Darkside’). Caiff beicwyr ddewis disgyn ar hyd llwybr du, sy’n ddwywaith cymaint o hwyl i feicwyr mentrus.

 

Pellter: 15km

Amser Reidio: 1.5 – 3 awr

Dringfa: 405m

Man Cychwyn: Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

Gradd: Coch / Anodd

 

I lawrlwytho map y llwybrau hyn ewch i wefan Beicio Mynydd Cymru.

 

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio