Parciau Gwledig

Mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnig popeth byddech chi’n ei ddisgwyl wrth fwynhau yn yr awyr agored. Ond os ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu mewn un man, gallai ymweliad ag un o’n parciau gwledig fod yn ddelfrydol.

Margam yw’r mwyaf o bell ffordd, gydag 800 erw o barcdir godidog. Mae Castell Margam, a fu gynt yn ystâd i deulu Talbot, mewn arddull Tuduraidd-Gothig, ac yn awgrymu ysblander yr oes a fu. Os ydych chi am ymlacio, mae teithiau cerdded tawel ar gael yn y gerddi addurniadol neu i fyny i’r bryniau tonnog. Ond os yw antur yn fwy at eich dant, mae Her Go Ape! ar frig y coed yn cynnig cyffro fry, gan gynnwys Siglen Tarzan fwyaf y Deyrnas Unedig, tra bod Antur Parc Margam yn cynnal ystod eang o weithgareddau awyr agored.

 

Mae Ystâd y Gnoll yn barc mwy hamddenol i’r teulu, ac mae’n dal i gynnwys llawer o nodweddion gerddi’r teulu diwydiannol cefnog a fu’n berchen arno. Ac mae gwarchodfa natur Craig Gwladus yn digwydd bod yn gartref i un o fathau prinnaf y byd o’r miltroed, a ddarganfuwyd yno yn 2018.

Gall pandemig presennol COVID-19 olygu na fydd rhai atyniadau, digwyddiadau a busnesau lleol yn gweithredu fel yr hysbysebwyd. Cofiwch flaengynllunio. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r mannau rydych chi’n bwriadu ymweld â nhw cyn teithio i’n cyrchfannau.

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel drwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth fwynhau’r arlwy yn Ardal Ddramatig Calon Cymru.

Gall pandemig presennol COVID-19 olygu na fydd rhai atyniadau, digwyddiadau a busnesau lleol yn gweithredu fel yr hysbysebwyd. Cofiwch flaengynllunio. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r mannau rydych chi’n bwriadu ymweld â nhw cyn teithio i’n cyrchfannau.

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel drwy ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth fwynhau’r arlwy yn Ardal Ddramatig Calon Cymru.

Parc Gwledig Margam

Parc Gwledig Ystâd y Gnoll

PARC COEDWIG AFAN

Parc Gwledig Coetir Craig Gwladus

Dyffryn Cwm Du

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Search