Llwybr Cwm Tawe

Gan ddechrau ym Mharc Coed Gwilym, Clydach, mae’r llwybr hwn yn dilyn llwybr halio Camlas Abertawe i Bontardawe. Oddi yno, mae’r llwybr yn dilyn afon Tawe a’r hen reilffordd. Dilynwch y llwybr trwy goetir tawel i dref Ystalyfera.

 

Pellter: 6.5 milltir (un ffordd, o Glydach i Ystalyfera).

Amser Reidio: 3 awr

Dringfa: Graddiant graddol

Gradd: Llwybr graean, di-draffig

 

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr beicio edrychwch ar Wefan CBS Castell-nedd Port Talbot.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio