NPT logo

Ein Cymoedd

Darganfod ein

PUM CWM

Mae’r pum cwm a geir yng Nghastell-nedd Port Talbot fel brodyr a chwiorydd… Maen nhw i gyd yn hanu o’r un man, ond mae hanes wedi ffurfio’u personoliaethau unigryw. Dewiswch un o’r cymoedd i gael.

Dewch i ddarganfod

CWM AFAN

Yr Un Mentrus: Mae Cwm Afan yn nefoedd i feicwyr mynydd, gyda rhai o lwybrau gorau’r byd, sy’n dwyn enwau brawychus fel ‘Y Wal’ a ‘Blade’. Ond peidiwch â phoeni, mae digon o lwybrau haws ar gyfer reidwyr dibrofiad neu fwy hamddenol hefyd.

Dewch i ddarganfod

BRO NEDD

Yr Un Hardd: Nid dim ond ni sy’n dweud hynny, ond y naturiaethwr enwog o’r 19eg ganrif, Alfred Russel Wallace. ‘‘Ni allaf alw i gof unrhyw ddyffryn sydd… yn cynnwys cynifer o olygfeydd hardd a phictwresg… â Bro Nedd’.

Dewch i ddarganfod

CWM DULAIS

Yr Un Tawel: Ar un adeg buasai’r cwm hwn yn llawn seiniau, golygfeydd ac arogleuon pwll glo caled dyfnaf y byd. Bellach mae byd natur wedi hawlio’r ardal hon yn ôl i raddau helaeth, gan adfer ysblander a llonyddwch y gorffennol.

Dewch i ddarganfod

CWM TAWE

Yr Un Artistig: Wrth galon y cwm hwn yw Pontardawe, sy’n gartref i sîn ddiwylliant ffyniannus yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardwe. Cynhelir Gŵyl Pontardawe ym mis Awst bob blwyddyn, gyda chyfuniad eclectig o gerddoriaeth fyw.

Dewch i ddarganfod

DYFFRYN AMAN UCHAF

Yr Un Garw: Y cwm pellaf i’r gorllewin yw’r porth i dirlun gwyllt Mynyddoedd Du Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyma rydych chi’n fwyaf tebygol o glywed y Gymraeg fel rhan o fywyd beunyddiol.

Dewch i ddarganfod

CWM AFAN

Yr Un Mentrus: Mae Cwm Afan yn nefoedd i feicwyr mynydd, gyda rhai o lwybrau gorau’r byd, sy’n dwyn enwau brawychus fel ‘Y Wal’ a ‘Blade’. Ond peidiwch â phoeni, mae digon o lwybrau haws ar gyfer reidwyr dibrofiad neu fwy hamddenol hefyd.

Dewch i ddarganfod

BRO NEDD

Yr Un Hardd: Nid dim ond ni sy’n dweud hynny, ond y naturiaethwr enwog o’r 19eg ganrif, Alfred Russel Wallace. ‘‘Ni allaf alw i gof unrhyw ddyffryn sydd… yn cynnwys cynifer o olygfeydd hardd a phictwresg… â Bro Nedd’.

Dewch i ddarganfod

CWM DULAIS

Yr Un Tawel: Ar un adeg buasai’r cwm hwn yn llawn seiniau, golygfeydd ac arogleuon pwll glo caled dyfnaf y byd. Bellach mae byd natur wedi hawlio’r ardal hon yn ôl i raddau helaeth, gan adfer ysblander a llonyddwch y gorffennol.

Dewch i ddarganfod

CWM TAWE

Yr Un Artistig: Wrth galon y cwm hwn yw Pontardawe, sy’n gartref i sîn ddiwylliant ffyniannus yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardwe. Cynhelir Gŵyl Pontardawe ym mis Awst bob blwyddyn, gyda chyfuniad eclectig o gerddoriaeth fyw.

Dewch i ddarganfod

DYFFRYN AMAN UCHAF

Yr Un Garw: Y cwm pellaf i’r gorllewin yw’r porth i dirlun gwyllt Mynyddoedd Du Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyma rydych chi’n fwyaf tebygol o glywed y Gymraeg fel rhan o fywyd beunyddiol.