NPT logo

Richard Burton

Roedd Richard Burton CBE (10 Tachwedd 1925 - 5 Awst 1984) yn actor a enillodd lu o wobrau.

Richard Burton ganed ym Mhontrhydyfen, ym Mharc Coedwig Afan erbyn hyn. Roedd yn byw yn Nhai-bach trwy gydol ei blentyndod a’i arddegau. Datblygodd ei yrfa actio o gynyrchiadau lleol yn yr YMCA i Lundain ac yna Hollywood.

Bydd y ddau lwybr cerdded, o’r enw ‘Llwybr y Man Geni’ a’r ‘Llwybr Plentyndod’ yn eich arwain yn ôl traed Richard o gwmpas Pont-rhyd-y-fen a Thai-bach. Mae’r ddau lwybr yn cynnwys ardal chwarae i blant a man picnic deniadol.

To find out more about Richard Burton, visit the ‘Memories of Richard Burton’ page, which provide a fascinating insight into the young Richard Burton, when he was growing up in the area.