NPT logo

Llwybr y Man Geni

Wrth ddilyn ‘Llwybr y Man Geni’ ym Mhont-rhyd-y-fen, cewch weld man ei eni a’i glywed yn dyfynnu darn o ‘Under Milk Wood’, sef drama gan ei hoff fardd, Dylan Thomas. Ar hyd y llwybr mae arwyddbyst gyda phaneli gwybodaeth sy’n rhoi ffeithiau diddorol am blentyndod a gyrfa Richard.

Ffeithiau am y Llwybr

Anhawster: Canolig (rhai grisiau a wynebau garw), llyfr llafar
Pellter: 3 milltir/4.8 km
Dechrau: Maes parcio Rhyslyn
Caniatewch: 1½ i 2 awr i gerdded y llwybr cyfan

Mannau o Ddiddordeb

1. Traphont ddŵr Pont-rhyd-y-fen, adeiladwyd ym 1825.
2. Man geni Richard Burton.
3. Stryd Penhydd lle roedd sawl aelod o deulu Richard yn arfer byw.
4. Traphont ddŵr Pont-rhyd-y-fen, adeiladwyd ym 1898.
5. Mainc Bortreadau. Mae’r cerfluniau maint bywyd go iawn yn cynrychioli Richard Burton, y digrifwr Rob Brydon a aned yn lleol a cheidwad ymddeoledig Parc Coedwig Afan, Dick Wagstaff.
6. Capel Bethel. Cynhaliwyd gwasanaeth coffa Richard Burton yma ychydig ar ôl iddo farw a daeth cannoedd o bobl leol a llawer o bobl enwog.

Taflen llwybrau

Gellir lawrlwytho taflen newydd sy’n cynnwys mapiau a chyfarwyddiadau ar gyfer dilyn y ddau lwybr Richard Burton.

Sut i Ymuno â’r Llwybr

Cyfeiriadau i faes parcio Rhyslyn

Gadewch yr M4 (C40) a dilynwch yr A4107 i gyfeiriad Parc Coedwig Afan. Trowch i’r chwith wrth y gylchfan fach, ewch ymlaen trwy ddwy set o oleuadau traffig a throwch i’r chwith i ymuno â’r B4287 tuag at Bont-rhyd-y-fen. Cymerwch droad sydyn i’r dde yn union cyn y draphont.

Cyfeiriadau i Ganolfan Gymunedol Cwmafan

Gadewch yr M4 (C40) a dilynwch yr A4107 i gyfeiriad Parc Coedwig Afan. Trowch i’r chwith wrth y gylchfan fach. Ewch ymlaen a throwch wrth y goleuadau traffig. Ar waelod y bryn, trowch i’r dde ac yna i’r dde eto pan fydd Clwb Rygbi Cwmafan o’ch blaen.

Cludiant Cyhoeddus

Mae bysus yn mynd i Bont-rhyd-y-fen a Canolfan Gymunedol Cwmafan. I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus, ffoniwch 0871 200 22 33 neu ewch i http://www.travelinecymru.info