NPT logo

Parc Gweldig Margam

Mae’r ystâd, sy’n rhan o 800 erw gwledig hardd, yn gartref i Gastell Margam, adeilad ysblennydd Tuduraidd-Gothig o’r 19eg ganrif, a fu gynt yn gartref i deulu Talbot. Hefyd mae Orendy o’r 18fed ganrif sydd wedi’i adfer, ac adfeilion Abaty Margam, sy’n dyddio o’r 12fed ganrif.

Bydd aelodau iau’r teulu wrth eu bodd gyda’r bythynnod a’r castell maint plant yng Ngwlad y Tylwyth Teg, a bydd y lle chwarae antur gyda’i holl gyfarpar yn rhoi digon o gyfle iddyn nhw ollwng stêm.

Bydd rhai sy’n hoffi anifeiliaid wrth eu bodd gyda’r trywydd fferm, sy’n cynnwys bridiau prin o greaduriaid bach a mawr. Mae 3 math o geirw, gan gynnwys rhai Père David, sydd dan fygythiad, yn crwydro’n rhydd yn hanner y parc.

Mae croeso i gŵn sydd â pherchnogion cyfrifol ac os digwydd iddyn nhw fynd braidd yn fwdlyd – neu’n fwdlyd iawn – wrth fynd am dro, mae man golchi cŵn hwylus i chi ei ddefnyddio i’ch arbed chi a’ch car rhag y ‘gawod’ anochel o fwd!

Os cyffro sy’n mynd â’ch bryd, cewch fentro ar Her Brig y Coed Go Ape!, yr unig un o’i bath yng Nghymru, ar Siglen Tarzan fwyaf y Deyrnas Unedig – gydag un cwymp rhydd o 20tr – a weiriau sip hyd at 180m. Hefyd mae amrywiaeth o weithgareddau fel crefft maes, canŵio, beicio mynydd ac adeiladu rafftiau ar gael yn Antur Parc Margam.

Neu os ydych chi’n chwilio am ychydig o lonydd gan y byd (neu weddill y teulu!), rydyn ni’n argymell mynd am dro yn y gerddi addurniadol.

Parcdir godidog, Castell Tuduraidd-Gothig, teithiau cerdded tangnefeddus ac anturiaethau cyffrous.

GWEFAN PARC GWLEDIG MARGAM

YR ORENDY YM MHARC GWLEDIG MARGAM