NPT logo

Gwanwyn

Gwanwyn yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i’r haul dywynnu’n hirach gyda’r nos ac wrth i’r blodau liwio’r dolydd, mae Calon Ddramatig Cymru yn codi ei phen i gyfarch y tywydd cynhesach. Dewch i brofi golygfeydd ysblennydd lle mae’n cymoedd hardd a’n harfordir gwych yn creu gwrthgyferbyniad dramatig yn erbyn ‘caledi’ gwirioneddol ein tirwedd ddiwydiannol byw. Mae gwawrio’r gwanwyn yn dod â bywyd newydd i’n sir, gyda bywyd gwyllt a phlanhigion ein tirwedd unwaith eto’n trawsnewid gyda’r tymor newydd. P’un a ydych chi’n cynllunio gwyliau Pasg llawn gweithgareddau neu wyliau braf wrth y môr dros wyliau banc mis Mai, bydd Calon Ddramatig Cymru yn eich croesawu â breichiau agored.