NPT logo

Ble i aros

Os ydych chi'n gobeithio dianc i'r wlad am wyliau dros y Pasg neu ŵyl y banc, mae gan Galon Ddramatig Cymru gyfoeth o wersyllfeydd a llety yn y wlad.

I gael ychydig o luxe o dan y sêr, mae maes gwersylla Willow Springs yn cynnig cytiau bugeiliaid ynghyd â’ch tân gwersyll eich hun yng nghanol Parc Coedwig Afan.

Os ydych chi wrth eich bodd yn mynd i ganol natur ond efallai nid yn or-hoff o wersylla, efallai mai Canolfan Ddarganfod FSC Margam yw’r lle i chi. Mae wedi’i ddylunio gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru, gallwch aros yn yr adeilad gwydr a phren sy’n cynnig golygfeydd panoramig o’r cefn gwlad mawreddog a’r dirwedd galed.

Ar gyfer naws cartref-oddi-cartref, mae The Barn BnB yn fferm Tyn Cellar yn addasiad ysgubor rhestredig gradd 2 sy’n darparu ystafelloedd cyfforddus, cartrefol mewn lleoliad hanesyddol hardd.

Gallwch ddewis o blith amrywiaeth eang o opsiynau llety drwy ddefnyddio ein tudalen chwilio am lety. .