NPT logo

Haf

Yr Haf yng Nghalon Ddramatig Cymru

Mae eich gwyliau haf yn aros amdanoch yng Nghastell-nedd Port Talbot, Calon Ddramatig Cymru.

P’un a ydych chi’n chwilio am wyliau byr nesaf eich teulu, gwyliau i grŵp er mwyn ffoi o’r ddinas fawr neu dim ond am gymryd mantais o’r awyr agored yn ein cornel fach arbennig ni o arfordir de Cymru, fedrwn ni ddim aros i’ch croesawu chi.

Os ydych chi’n cynllunio eich ymweliad yna ewch i edrych ar bopeth y gall gwyliau haf yng Nghastell-nedd Port Talbot ei gynnig.