Ble i fwyta

Mae'r haf yng Nghalon Ddramatig Cymru yn amser ar gyfer pysgod a sglodion ar y traeth a hufen iâ di-ben-draw.

Traeth Aberafan yw’r lle perffaith i chi deimlo’r haul ar eich croen wrth fwyta yn yr awyr agored. Codwch rai pysgod a sglodion o Franco’s neu bachwch a hufen iâ a choffi o Café Remo’s yn brif stwffwl Aberafan! Ewch i Fill up The Front lle mae dewis helaeth o fyrgyrs a brechdanau neu ewch i Cinnamon Kitchen am groeso cynnes a bwyd sbeislyd wrth wylio’r haul yn machlud dros y traeth.

Mae dewis anhygoel i chi gael bwyta yn yr awyr agored yng Nghalon Ddramatig Cymru. Mae Castell-nedd yn troi’n ganolfan ar gyfer bwytai a delis annibynnol. Mwynhewch brydau Cymreig traddodiadol gyda thro modern yn Nhŷ Cymru lle gallwch chi fwyta yn yr awyr agored neu roi cynnig ar un o’r coctels yn The Mine .

Gallwch hefyd godi amrywiaeth eang o ddanteithion o Farchnad Dan Do Castell-nedd a chreu eich picnic eich hun.

Chwiliwch ar ein tudalennau Bwyd a Diod i ganfod eich bwyty perffaith ar gyfer yr haf. Chwiliwch yn ôl lleoliad a math o fwyd.