NPT logo

Hydref

Hydref yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i’r dail ddechrau cwympo ac wrth i’r tymheredd oeri, gallwch weld y dirwedd yn newid i fod yn un llawn lliw yng Nghalon Ddramatig Cymru.

Os ydych chi’n treulio gwyliau gyda’r teulu yma dros hanner tymor mis Hydref neu os ydych chi’n chwilio am benwythnos i ffwrdd ychydig yn wahanol yna rydych chi yn y lle iawn.

Mwynhewch ein tirweddau hardd, gwrthgyferbyniol a phrofwch groeso cynnes p’un a ydych chi yma i ymlacio neu i gychwyn ar eich antur nesaf.