Richard Burton

Roedd Richard Burton CBE (10 Tachwedd 1925 - 5 Awst 1984) yn actor a enillodd lu o wobrau.

Richard Burton ganed ym Mhontrhydyfen, ym Mharc Coedwig Afan erbyn hyn.  Roedd yn byw yn Nhai-bach trwy gydol ei blentyndod a’i arddegau.  Datblygodd ei yrfa actio o gynyrchiadau lleol yn yr YMCA i Lundain ac yna Hollywood.

 

Bydd y ddau lwybr cerdded, o’r enw ‘Llwybr y Man Geni’ a’r ‘Llwybr Plentyndod’ yn eich arwain yn ôl traed Richard o gwmpas Pont-rhyd-y-fen a Thai-bach.  Mae’r ddau lwybr yn cynnwys ardal chwarae i blant a man picnic deniadol.

 

I gael gwybod mwy am Richard Burton, ewch i’r tudalennau ‘Atgofion o Richard Burton’, sy’n rhoi darlun hynod ddiddorol o Richard Burton yn ystod ei febyd yn yr ardal.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio