Camlas Nedd Resolfen – Glyn-nedd

ANHAWSTER:
 • Hawdd
PELLTER:
  8.7 km / 5.4 m
CANIATAU:
  2 awr a 30 munud
CYNEFIN:
 • Glannau'r gamlas

Llwybr gwastad dymunol iawn, yn addas i bawb. Dechrau yn y maes parcio ger y gylchfan ar yr A465 yn Resolfen, gan gerdded lan Cwm Nedd. Mae'r llwybr ar hyd Camlas Nedd yn mynd heibio i nifer o lociau ar ei ffordd trwy'r cwm. Adeiladwyd y gamlas ddiwedd y 18fed ganrif er mwyn cludo deunyddiau o ddiwydiannau a mwyngloddiau cynnar y cwm. Roedd yn cysylltu â Chamlas Tennant yn Aberdulais a'r camlesi hyn oedd y prif dull o gludiant nes i'r rheilffordd gyrraedd ym 1851. Mae gwaith adfer sensitif dros y blynyddoedd wedi creu cyfuniad o ddiddordeb hanesyddol â'r bywyd gwyllt toreithiog sy'n gysylltiedig yn aml â chamlesi. Roedd yr ardal wedi ysbrydoli Alexander Cordell, ac roedd yn gefndir i'w lyfr 'Song of the Earth', y trydydd yn ei drioleg am Gymru'r 19eg ganrif. Ar ôl cyrraedd yr odynau calch 4 cilometr i'r gogledd, rhowch amser i archwilio'r ardal wych o'ch cwmpas cyn dychwelyd i'r man cychwyn.

Gwylio Bywyd Gwyllt: Cadwch lygad am weision y neidr lliwgar o'r enw'r ymerawdwyr yn gwibio dros y dŵr, y llafnlys mawr gyda'i flodau melyn, a glas y dorlan ar ganghennau.

Camlas Nedd Resolfen – Glyn-nedd
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Llwybr gwastad dymunol iawn, yn addas i bawb. Dechrau yn y maes parcio ger y...

  Darllen mwy
  Cwm Cryddan
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Dynodwyd Cwm Cryddan, sy'n goetir derw gan mwyaf, yn warchodfa natur leol yn 2008. Mae'r...

  Darllen mwy
  Cwm Du a Phlanhigfa Glanrhyd
 • Pontardawe /
 • Pontardawe
 • Cwm Tawe
 • Mae modd cyrraedd y trysor cuddiedig hwn o gwm o'r Groes yng nghanol tref Pontardawe...

  Darllen mwy

  Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

  Chwilio