NPT logo

LLEOLIAD:

Cwm Tawe

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Bythynnod Tan yr Eglwys

Dau fwthyn gwyliau 4* yw Bythynnod Tan yr Eglwys mewn lleoliad hardd yn yr ucheldir rhwng Castell-nedd a Chwm Tawe.

 

Mae’r bythynnod ym mhentrefan bychan, tawel, hanesyddol Cilybebyll: dwsin o dai ac eglwys blwyf hynafol ynghanol caeau a choetir. Mae’r lleoliad gwledig tawel hwn yn drysor cudd, a’r bythynnod a’r ffyrdd a throedffyrdd gwledig yn lle gwych i ymlacio ymhell o’r bywyd prysur. Ymlaciwch mewn lleoliad tangnefeddus, mwynhewch y llosgydd coed a’r bythynnod llawn cyfleusterau. Mae’r lleoliad rhwng Bannau Brycheiniog ac arfordir Gŵyr, gyda mynediad hawdd i’r rhan fwyaf o Dde Cymru; mae yma barciau gwledig, rhaeadrau, cestyll, traethau, llwybrau beicio mynydd, trefi bychan, Caerdydd ac Abertawe i chi ymweld â nhw.

 

  • Hawdd ei gyrraedd o’r M4 a Chanolbarth Lloegr
  • Llosgwr logiau
  • WiFi am ddim
  • Cyfleusterau golchi a storio beiciau
  • Cyfleusterau cyfeillgar i deuluoedd
  • Amrywiaeth o lefydd i fwyta
  • Dewis o archfarchnadoedd